Αρχική

Η δημιουργία υποδομών για την υποστήριξη ατόμων με κινητικές δυσκολίες αποτελεί μία από τις κύριες προτεραιότητες τόσο σε ευρωπαϊκό όσο και σε εθνικό επίπεδο. Ωστόσο, οι επενδύσεις σε υποδομές εξαντλούνται κυρίως σε εξωτερικούς χώρους και λιγότερο στην ανάπτυξη κοινόχρηστης εσωτερικής υποδομής που βασίζεται στην πρόοδο των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών (ΤΠΕ). Η εξάλειψη των κοινωνικών διακρίσεων είναι ένας παγκόσμιος στόχος, επομένως οι επιχειρήσεις και οι καινοτόμες ιδέες που πληρούν αυτόν τον στόχο, δεν είναι μόνο ευπρόσδεκτες, αλλά και απαραίτητες. Σύμφωνα με επίσημα στοιχεία της Eurostat, μόνο στην Ευρωπαϊκή Ένωση τα άτομα με κινητικά προβλήματα ξεπερνούν τα 127 εκατ. Αυτό σημαίνει ότι η βελτίωση της ποιότητας ζωής αυτών των ανθρώπων, εκτός του γεγονότος ότι αποτελεί κριτήριο σε μια ανεπτυγμένη κοινωνία, μπορεί να αποτελέσει και μία σημαντική αγορά για κάθε εταιρεία που αποφασίζει να επενδύσει στον τομέα αυτό.

Για ένα άτομο με κινητικά προβλήματα, τα καθημερινά ψώνια σε ένα σούπερ μάρκετ ή σε ένα εμπορικό κέντρο, πέρα από τον χρηστικό τους χαρακτήρα, μπορεί να αποτελέσουν μία πρώτη ευκαιρία για την κοινωνικοποίησή τους και ως εκ τούτου να βελτιώσουν την ποιότητα ζωής τους. Όταν ένα άτομο με κινητικά προβλήματα εισέλθει σε ένα σούπερ μάρκετ ή σε ένα εμπορικό κέντρο, η αλυσίδα προσβασιμότητας του διακόπτεται κυρίως σε δύο σημεία.

Αρχικά, ο χειρισμός των διαθέσιμων καλαθιών καθίσταται ολοένα και πιο δύσκολος καθώς γίνονται βαρύτερα από τα είδη παντοπωλείου που τοποθετούνται μέσα σε αυτά. Αυτό παρατηρείται ευρέως σε ηλικιωμένα άτομα. Επιπλέον, οι χρήστες αναπηρικών αμαξιδίων δεν είναι σε θέση να προσεγγίσουν προϊόντα σε υψηλότερα ράφια.

Με γνώμονα τις παραπάνω παρατηρήσεις, αδυναμίες και οδηγίες τόσο σε εθνικό όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο, στόχος της παρούσας πρότασης είναι να σχεδιάσει και να αναπτύξει μία ολοκληρωμένη λύση από άκρο σε άκρο για την ανάπτυξη νέων καινοτόμων υπηρεσιών υποστήριξης ατόμων με κινητικές δυσκολίες.

Τέλος, με στόχο μια πραγματικά ολοκληρωμένη, επεκτάσιμη και ώριμη λύση, είναι κρίσιμο να δημιουργηθεί μία πλατφόρμα που θα αναλάβει τον έλεγχο, το συντονισμό, την αποθήκευση, την επεξεργασία και την παρουσίαση όλων των απαραίτητων δεδομένων ή και γεγονότων αλληλεπίδρασης με τον χρήστη, με ένα αξιόπιστο, ασφαλή και εξατομικευμένο τρόπο.

Τα οχήματα που θα εισαχθούν σε συνδυασμό με την υποδομή ΤΠΕ στο περιβάλλον χώρο και με τις προσφερόμενες υπηρεσίες, θα έχουν σημαντικές κοινωνικές επιπτώσεις, καθώς θα επιτρέψουν σε άτομα με κινητικές δυσκολίες να διεξάγουν αυτόνομα τις αγορές τους σε ένα σούπερ μάρκετ ή σε ένα εμπορικό κέντρο.

Στο επίκεντρο της πρότασης είναι ο σχεδιασμός και η ανάπτυξη ενός καινοτόμου καλαθιού αγορών, το οποίο θα διευκολύνει την κυκλοφορία και τη συλλογή αντικειμένων/ προϊόντων εντός του σούπερ μάρκετ. Συνεπώς, ο χώρος εντός του οποίου θα οδηγηθεί το όχημα θα πρέπει να είναι κατάλληλα διαμορφωμένος και εξοπλισμένος με καινοτόμα συστήματα που θα συνεργάζονται συνεχώς για να παρέχουν τις σχετικές υπηρεσίες.

Για τον σκοπό αυτό δημιουργήθηκε η παρούσα Σύμπραξη με την συμμετοχή καινοτόμου εταιρείας που εξειδικεύεται σε λύσεις προς άτομα με κινητικές δυσκολίες και δυο ερευνητικών οργανισμών, με στόχο τη σύνδεση της έρευνας και της καινοτομίας και την ενίσχυση της παραγωγικότητας και της ανταγωνιστικότητας της ΜμΕ.

ESDA Lab logo