Κοινοπραξία

Βασικά Στοιχεία

  • Διάρκεια Προγράμματος:
  • Προυπολογισμός:
  • E-mail Επικοινωνίας:
  • Συντονιστής Έργου: Ιγνάτιος Φωτίου

Εταίροι

Ινστιτούτο Βιώσιμης Κινητικότητας και ΔικτύωνΜεταφορών

Χρηματοδότηση

Το πρόγραμμα EQUAL συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαική Ένωση.