Κοινοπραξία

Βασικά Στοιχεία

  • Διάρκεια Προγράμματος: 36-52 Μήνες
  • Προυπολογισμός: 987.000€
  • E-mail Επικοινωνίας: info@tobea.gr
  • Συντονιστής Έργου: Ιγνάτιος Φωτίου

Εταίροι

ESDA Lab logo
imet logo

Χρηματοδότηση

Το πρόγραμμα EQUAL συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαική Ένωση.

EU-Logo