Επικοινωνία

Συντονιστής Έργου

Ιγνάτιος Φωτίου
T: +30 2610 932240
E: fotiou@tobea.gr

Επιστημονικός Υπεύθυνος

Δρ Νικόλαος Βώρος
T: +30 26310 58485
E: voros@teiwest.gr

Υπεύθυνη Διαχείρισης και Επικοινωνίας

Παναγιώτα Κελβέρκλογλου
E: kelverkloglou@tobea.gr