Αποτελέσματα

  • Επιτυχής διαδικασία τελικής δοκιμής στο χώρο super market ΑΒ Βασιλόπουλος.
Χαρτογράφηση και δρομολόγηση
Ευθύγραμμη κίνηση στο χώρο του καταστήματος με την παρουσία πελατών
Επιλογή και τιμολόγηση των προϊόντων που υπάρχουν στο έξυπνο καλάθι.
  • Αίτηση απόκτησης Ελληνικής Ευρεσιτεχνίας

Εικόνες που συμπεριλαμβάνονταν στην αίτηση απόκτησης Ελληνικού Διπλώματος Ευρεσιτεχνίας με Ευρωπαϊκή προτεραιότητα.